show sidebar & content

Utøya

06 Sep 2012 / in

I kjølvannet av terrorangrepet på Utøya den 22.juli 2011, har Fantastic Norway jobbet sammen med AUF om utviklingen av en strategi for gjenreisingen av øya som leirsted. Arbeidet er utført i tett dialog med AUF og Utøya AS gjennom jevnlige arbeidsmøter, befaringer på øya og grundige undersøkelser av øyas historie og kultur.

Utøya handler om engasjement, samhold, mangfold og demokrati. Vår ambisjon har vært at den nye bygningsmassen skal gjenspeile og styrke disse verdiene, både i form og funksjon. Vi har gjort dette ved å etablere en helhetlig liten landsby med små møteplasser, gater, bytorg og klokketårn sentralt på øya. Landsbyen består av mange små enheter som til sammen utgjør et felleskap og blir slik et tydelig symbol på samhold og mangfold. Ved å etablere landsbyen på åskammen bak hovedhuset, endres også øyas ikoniske silhuett og sender et tydelig signal om at øya er tatt tilbake.

Landskap, infrastruktur og bygningsmasse revitaliseres med formål om å skape et forbedret leirsted med et funksjonelt og bærekraftig driftskonsept.

(ENGLISH)

In the wake of the terrorist attacks on Utøya 22 July 2011, Fantastic Norway have been working closely with the Labor Youth Party with designing a strategy for re-establishing a political camp on the island of Utøya. Our ambition has been to reflect and reinforce values such as commitment, solidarity, diversity and democracy, both through form and function. In short we have done this by establishing a small village with small streets, bellfry and a town square on the very top of the island. The village consists of many small units that together ad up to a bigger community: A symbol of unity and diversity.

TEAM: Aasarød/Haffner and Kathrine Næss, Bjørn Cappelen, Per Kartvedt, Joana Branco, Ida Sandvik, Ingeborg Cappelen Lindheim, Berta Gaztelu and André Tavares Cruzeiro. The project is done in colaboration with In’By and PEAB.

For the official Utøya page, click here